Приемно време

Всеки първи и трети вторник на месеца от 14:00 до 16:00 часа.

За контакти:

тел. +359 64 800 700
факс: +359 64 844 230

Електронна поща: mayor@pleven.bg

Записване:

Лично с документ за самоличност на адрес:

гр. Плевен, пл. "Възраждане" № 2, етаж II, стая 43

или през уеб сайта на община Плевен в раздел "Онлайн услуги".