Кмет

Кръстопът на епохи, събития, личности, Плевен е граден с мисъл и обич, за да устоява във времето. Богат със своето минало, култура и съхранени традиции, богат най-вече с хората, Плевен има бъдеще и аз вярвам в него!

Със сърце за Плевен и с Плевен в сърцето!

 

Георг Леонидов Спартански

 

БИОГРАФИЯ

РОДЕН НА 4 ЮЛИ 1963 г.
в Луковит,  Област Ловеч

От 1970 г. до 1977 г. учи в училище „Л. Каравелов“ ,училище „Единство“ и училище „Лазар Станев“- Плевен.

Завършва средно образование през 1982 г. като възпитаник на Немската езикова гимназия  в  Монтана.

От 1982 г. до 1984 г. отбива военната си служба в ШЗО „Хр. Ботев” - Плевен.

През 1990 г. завършва като дипломиран магистър по право Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски“.

От 1990 г. е адвокат в Адвокатска колегия-Плевен,

Притежава 25-годишна  практика в областта на наказателното право.

Три поредни мандата в периода 1999-2011 г. е председател на Общински съвет-Плевен

Четири мандата е член на българската делегация в Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа в Страсбург

Общински съветник в мандата 2011 - 2015 г. на Общински съвет - Плевен

От 2008 г. до 2012 г. –председателства на Постоянната комисия по „Организация и взаимодействие между общинските съвети и общинските администрации“ на Националното сдружение на общините в Република България.

Носител на званието „ОБЩИНАР – РЕФОРМАТОР”,  присъдено от Националното сдружениена общините в Република България през 2010 г. Наградата е за цялостен принос в утвърждаване и развитие на местното самоуправление в България, връчена за първи път на председател на общински съвет.

От 2016 г. е заместник-представител в Българската делегация в Комитета на регионите на Европа

От 2016 г. е заместник-представител в Съвета по децентрализация на държавното управление при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Р  България.

Владее немски и руски език, ползва  испански, английски, сърбо-хърватски.

Женен е и има  три деца - дъщеря и синове близнаци.