Съобщение относно Календар за младежки дейности 2020 г.

324

СЪОБЩЕНИЕ

 

В срок до 31.12.19г. очакваме предложения от младежки организации и сдружения за младежки прояви, които  да бъдат включени в   “Календар за младежки дейности” на Община Плевен за  2020г. Предложенията да са обосновани и да съдържат кратко резюме за  проявата  ( същност на проявата, цели и очаквания, участници-брой и възраст, място-точно упоменато, време – месец и дата, съорганизатори на проявата и др.). В предложенията да е включена финансова обосновка на средствата, необходими за реализирането на мероприятието. Община Плевен ще подпомогне финансово със средства от общинския бюджет само мероприятия, включени в “Календар за младежки дейности” 2020г. През годината предложения за финансово подпомагане на допълнителни мероприятия - неодобрени в  календара няма да бъдат разглеждани.

Община Плевен си запазва правото да включва в календара прояви, които са организирани самостоятелно. Календарът и финансовите средства за всяка  проява за 2020г. ще бъдат гласувани и приети от Общинския съвет.

Предложенията да бъдат адресирани до Kмета на Община Плевен и подадени в Центъра  за административно обслужване, Плевен, пл. „Възраждане” № 4.