Списък на заличените лица

1383

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в частични избори на 28 февруари 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН

         населено място С.НИКОЛАЕВО, кметство ..............................., секция № 217

         адрес на избирателна секция  ул. „Васил Левски“ №11,

          Клуб на пенсионера и хора с увреждания

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                       Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         ЛИЛКО                ЧАВДАРОВ             АНГЕЛОВ