Списък на заличените лица от избирателните списъци при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни представители

1056