Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомвир 2022

1547