Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г./по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс

2730