ИНЖ. ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ

ИНЖ. ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ

ИНЖ. ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ“

 

Образование: Магистър по строително инженерство - Висше строително училище, гр. София.

Професионална реализация: От декември 2011 год. до началото на м. ноември 2023 год. е директор Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и екология“ в Община Плевен. Участвал е в разработването на концепции и общински инвестиционни програми в областта на строителството, техническата инфраструктура и екологията.