Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия

Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия

Списък на улиците в с. Буковлък с възможно нарушено водоподаване в периода 9-16 януари 2019 г.

Във връзка с изпълнението на строителни и монтажни работи, свързани с изграждането на обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, Община Плевен (етап I)”, за периода от 09.01.2019…

НА 15.11.2018 г. ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛО ЯСЕН ЩЕ Е ПРЕУСТАНОВЕНО

Във връзка с изпълнението  на строителния обект “Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, Община Плевен (етап I)“, част от проект: „Интегриран воден цикъл Плевен –  ДолнаМитрополия“…