Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия

Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия

Приключва изпълнението на съвременна ВиК инфраструктура в село Буковлък

Към своя край е строителството на обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”. Началото на строително-монтажните работи беше поставено на 5 септември…

Стартира реконструкцията на обща пречиствателна станция за общините Плевен и Долна Митрополия

Церемония „Стартиране на строително-монтажни работи” за обект „Реконструкция на общапречиствателна станцияза отпадни води /ПСОВ/ за група населени местав общините Плевен и Долна Митрополия” се проведе на 8…

Започна строителството на водопроводна и канализационна мрежа в плевенското кметство Ясен

С официална церемония на 02 ноември 2018 г. беше поставено начало на строителството  на обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)” в рамките на проекта…

Стартира изграждането на канализационна и водопроводна мрежа в с. Буковлък

На 05 септември 2018 г. се състоя официална церемония „Стартиране на СМР по проекта” за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”. Обектът се изгражда…

Официално беше открит вторият изпълнен обект по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

С официална церемония беше открит обект „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ - етап IА“ по  проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна…

Официално беше открит обект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Долна Митрополия”

С официална церемония беше открит обект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ” по проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“. Събитието…

Община Плевен избра изпълнители за обектите в селата Ясен и Буковлък по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“

Община Плевен проведе  обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строителство /инженеринг/ по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” по две обособени позиции: Обособена…

На встъпителна пресконференция беше представен напредъкът по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

На 01 декември 2017 г. в Заседателната зала на Община Плевен се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16M1OP002-1.006-0004  “Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”, финансиран от  ОП "Околна среда 2014…

Напредва изпълнението на дейностите по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“

В процес на изпълнение е “Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” - първият мащабен воден проект, в който се обединяват усилията на две общини. Проектът е на стойност 117 150 300.52 лв., а безвъзмездната финансова…

„Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ e единственият партньорски проект на български общини

Община Плевен съвместно с Община Долна Митрополия успешно изпълняват проект BG16M1OP002-1.006-0004  “Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”, финансиран от  ОП "Околна среда 2014 - 2020", Приоритетна ос 1 "Води", …

Шест улици в Ясен са затворени заради дейности по водоснабдяване и канализация

Преустановено е движението по шест улици в с. Ясен заради дейности по водоснабдяване и канализация, извършващи се по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”. Това са улиците „Г. М. Димитров”,…

Временно ще бъде прекъсвано водоподаването в Ясен от 03 до 05 април

Временно ще бъде спирано водоподаването от 08.00 до 17.00 ч. в Кметство Ясен в периода 03 – 05 април. Причина са продължаващите строителни дейности във връзка с изпълнението на обект “Изграждане на канализационна и съпътстваща…