Официално беше открит вторият изпълнен обект по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

562

С официална церемония беше открит обект „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ - етап IА“ по  проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“. Събитието се състоя на 03 април 2019 г. пред читалищната сграда в гр. Тръстеник. Гости бяха председателите на общинските съвети в Плевен и Долна Митрополия - Мартин Митев и Петър Петров, представители на Управляващия орган на ОПОС, ръководители на институции, представители на фирмите изпълнители – Обединение „ВИК Тръстеник 2014“ и „Акватемпус“ ООД,  като и на Обединение „ИНФРАМ 1“ – строителен надзор на обекта. Присъства екипът експерти от Община Долна Митрополия и Община Плевен по проекта с ръководител инж. Петър Петров,  граждани, журналисти.

            В обръщението си кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска благодари на изпълнителите, на Управляващия орган на ОПОС,  на Община Плевен, на всички институции, съдействали за реализацията на обекта, на екипа по проекта и не на последно място – на гражданите на Тръстеник – за тяхното разбиране. Това е един много труден и отговорен обект, който изискваше сериозни усилия от изпълнителите и търпение от страна на жителите. Но той вече е факт, а резултат – подобрено качество на живот, са видими, за което можем да се поздравим, допълни Поля Цоновска.

С изпълнението на обекта  в Тръстеник е изградена 31 776 м водопроводна мрежа, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 38 676 м. Общата дължина на дъждовния колектор е 1094 м. Към обекта е изградена и Канализационна помпена станция.

Общата стойност на изпълнените дейности е близо  27.32 млн. лв. без ДДС, от тях 24.56 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и 2.76 млн. лв. - собствен принос.

            „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ - етап IА“ е един от големите обекти по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG 16М10Р002-1.006-0004, който се осъществява по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г.  с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. Това е първият мащабен воден проект, в който се обединяват усилията на две общини. Проектът е на стойност 117 150 300.52 лв., а безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636.37 млн. лв.