Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия

Завърши строителството на обектите в Ясен и Буковлък

Приключи изпълнението на дейностите по строителството на обектите „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)” и  „Изграждане на канализационна и съпътстваща…

Новата визия на пречиствателната станция в с. Божурица, община Долна Митрополия, вече се очертава

Новата визия на пречиствателната станция в с. Божурица, община Долна Митрополия, постепенно започва да се очертава. Строително-монтажните дейности, стартирали през м. май 2019 г., се извършват от екип на ДЗЗД „Чиста вода”,…

Акт 15 получи обектът „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”

Акт 15 за обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)” подписаха на 19 ноември 2019 г. представители на възложителя – Община Плевен, фирмата изпълнител…

Активно се изграждат водопроводната и съпътстващата канализационна мрежа в плевенското село Ясен

Активно се изпълняват дейностите по строителството на обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)”. Обектът се изгражда по проект „Интегриран воден …

Приключва изпълнението на съвременна ВиК инфраструктура в село Буковлък

Към своя край е строителството на обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”. Началото на строително-монтажните работи беше поставено на 5 септември…

Стартира реконструкцията на обща пречиствателна станция за общините Плевен и Долна Митрополия

Церемония „Стартиране на строително-монтажни работи” за обект „Реконструкция на общапречиствателна станцияза отпадни води /ПСОВ/ за група населени местав общините Плевен и Долна Митрополия” се проведе на 8…

Започна строителството на водопроводна и канализационна мрежа в плевенското кметство Ясен

С официална церемония на 02 ноември 2018 г. беше поставено начало на строителството  на обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)” в рамките на проекта…

Стартира изграждането на канализационна и водопроводна мрежа в с. Буковлък

На 05 септември 2018 г. се състоя официална церемония „Стартиране на СМР по проекта” за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”. Обектът се изгражда…

Официално беше открит вторият изпълнен обект по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

С официална церемония беше открит обект „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ - етап IА“ по  проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна…

Официално беше открит обект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Долна Митрополия”

С официална церемония беше открит обект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ” по проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“. Събитието…

Община Плевен избра изпълнители за обектите в селата Ясен и Буковлък по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“

Община Плевен проведе  обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строителство /инженеринг/ по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” по две обособени позиции: Обособена…

На встъпителна пресконференция беше представен напредъкът по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

На 01 декември 2017 г. в Заседателната зала на Община Плевен се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16M1OP002-1.006-0004  “Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”, финансиран от  ОП "Околна среда 2014…