Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия

НА 15.11.2018 г. ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛО ЯСЕН ЩЕ Е ПРЕУСТАНОВЕНО

Във връзка с изпълнението  на строителния обект “Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, Община Плевен (етап I)“, част от проект: „Интегриран воден цикъл Плевен –  ДолнаМитрополия“…