Симеон Коцов (1838 – 1877)

Един от известните в Плевенския край търговци на манифактурни стоки. Успешната търговска дейност му осигурява натрупване на капитали, които влага в кредитното дело. Сериозна е и обществената му дейност – председател на плевенския революционен комитет, един от основателите на читалището през 1869 г. Той е един от дейните спомоществователи на възрожденска книжнина. Благороден е жестът му да завещае част от състоянието си на плевенското девическо училище и църквата „Св. Николай”.