Никола Ракитин (1885 – 1934)

Значим български поет, учител, читалищен деец, директор на Военно-историческите къщи и музеи в града. В продължение на 26 години живее и твори в Плевен. Неговият голям поетически талант дарява нашата литература с 23 стихосбирки и един сборник с разкази “Русалска поляна”. Ракитин остава в българската литература като най-нежния художник и певец на родния край и живата българска природа, най-хармоничният и най-жизнерадостният от всички български поети. Името му е тясно свързано с културния живот на Плевен. Развива активна литературно-публицистична и читалищна дейност. Участва в редактирането и издаването на плевенски вестници и списания - сп. “Родна мисъл”, в. „Вит” и в. “Съгласие”, възпоменателен сборник “11 декември 1927”. Дългогодишен член на настоятелството на читалище “Съгласие”, пръв председател на Окръжния читалищен съюз и член на Управителния съвет на Върховния читалищен съюз в България. Същевременно е и дългогодишен учител в Мъжката гимназия и Лозаро-винарското училище.