Иван Миндиликов (1898-1944)

Гражданин и общественик, политик и кмет на Плевен от 1923 до 1931 г. Осемгодишното му управление оставя ярка диря в общественото, стопанското и културно развитие на Плевен и допринася много за превръщането му в модерен град с европейски облик и развита икономика.

В резултат на перспективното мислене на Миндиликов в Плевен са създадени първите в страната доходоносни общински стопански предприятия, които се самоиздържат и реализират печалба като електрическата централа и модерната кланица с хладилна инсталация. По негова инициатива е модернизиран и известният в страната ни и на Балканите Сър пазар – пазар за добитък. През 1930 г. е построена гара в непосредствена близост до града,

Общественикът Миндиликов е член на читалищното настоятелство. От януари 1929 г. издава и в. „Народна дума”, на страниците на който чертае пътищата за просперитета на Плевен.

Той е и един от учредителите на Съюза на градовете и активен негов деятел. Като член на управителното тяло на Съюза Миндиликов има принос в огромната му дейност за реорганизирането на общините в модерни, отговарящи на времето си институции и за осъвременяване на законодателството свързано с тях.

Родолюбецът Иван Миндиликов, очертал новата стопанска физиономия на града, положил солидна основа за бъдещото му развитие, дал всичко от себе си Плевен да бъде водещ икономически и културен център оставя дълбока и трайна следа на общинско творчество в историята на Плевен.