Хаджи Бенчо Николов Симеонов (1836 – 1876)

Ботев четник, участва в първото голямо сражение при Милин камък на 18 май 1876 г., в което е ранен. Поради този факт се предполага, че след оттегляне на четата от позициите на Милин камък той е изостанал и впоследствие е убит от турците.