Георги Яков Кирков (1848 – 1903)

Интелигентен, високообразован, с разностранни интереси плевенчанин; общественик, книжовник, математик. Той е секретар на Учредителното събрание, директор на Народната библиотека, директор на Картографския институт, член на БАН. Може да се каже, че е дарител от ранга на Евлоги и Христо Георгиеви, защото в завещанието си дарява 200 000 лв. на Българска академия на науките. Георги Яков Кирков е първият биограф на Васил Левски.