Димитър Константинов (1841 - 1918)

Най-големият плевенски дарител, наречен от признателното гражданство „Благодетелят”. Личното му преуспяване като търговец е свързано с щедри дарения. Неговият житейски девиз е „Народни пари – за народни добрини”. През 1908 г. подарява голяма и модерна за времето си триетажна сграда в центъра на града на стойност 4 млн. лв., с приходите от наемите на която да се построи сиропиталище в града. Желанието на дарителя е изпълнено през 1934 г., когато в близост до Скобелевия парк е изградено сиропиталище „Княгиня Евдокия”. Димитър Константинов прави още много дарения – за издръжката и обзавеждането на църквата „Св. Николай” в Плевен, за строежа на казармата на 4-ти пехотен Плевенски полк и издръжката на полка по време на Балканската и Първата световна война.

През 1915 г. в Плевен тържествено е открита мъжка прогимназия, построена с предоставените от него 2 млн. лв, наречена „Димитър Константинов”. Днес там се помещава професионална гимназия по текстил и облекло. Погребан е в двора на църквата „Св. Николай”