Атанас Костов (1838 – 1886)

Известен търговец на колониални стоки и зърнени храни през периода на Възраждането. Той е един от създателите на Дружество за търговия със зърнени храни, което по-късно прераства в известната в Плевенския край „Житарска компания”. Същата работи успешно и след Освобождението. Той е един от основателите и член на плевенски революционен комитет, читалището, член на Плевенската община, спомоществовател на възрожденска книжнина. Кмет е на града непосредствено след Освобождението.