Анастасия Димитрова (1815 – 1898)

През 1840 г. създава в Плевен първото в страната светско девическо училище. Дванадесет години работи неуморно, с любов и себераздаване за утвърждаването му. Под влияние на плевенското девическо училище след него подобни такива възникват в цялата страна.