Акад. Юрдан Трифонов (1864-1949)

Виден български учен - енциклопедист, един от първостроителите на родната наука. Почетен доктор на Софийския университет със значими проучванията в областта на българското езикознание и на старобългарския език, на българската литература през Средновековието и възрожденската ни литературна история, на фолклористиката и българската история – политическа, църковна, културна.

За своя роден град акад. Юрдан Трифонов дава твърде много с написването на „История на града Плевен до Освободителната война”, резултат на дългогодишна упорита изследователска работа и заслужено получава престижното признание – „историкът на Плевен”.