Главен архитект

Арх. Светослав Георгиев Митев

Роден на 19 февруари 1971 г. в гр. Плевен, Област Плевен

Завършил е магистратура в Университет по архитектура, строителство и геодезия –София, специалност “Архитектура” през 1999 г.

През периода 1999 г. - 2003 г. е работил като проектант и архитект в частния сектор и на свободна практика

От 2003 г. до 2015 г. е заемал експертни и ръководни длъжности в Община Плевен

От 2015 г. е Главен архитект на Община Плевен

 

 

E-mail: s.mitev@pleven.bg

Тел. 064 / 881 240

Приемно време: Четвъртък от 10.00 ч. - 12.00 ч.