Декларация_по_чл__14,_ал__2_от_ЗМДТ от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж

848