ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАРЕДБА №33 ПРЕЗ 2023 г.

714

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ, Напомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване за финансово подпомагане по Наредба №33 на Общински съвет - Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАРЕДБА №33 ПРЕЗ 2022Г.

1170

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ, Напомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване по Наредба №33 на Общински съвет - Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КЛУБОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА № 33

1503

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ, Напомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване по Наредба №33 на Общински съвет - Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията…