Ежегодни награди

НАГРАДА ПО ХУМАНИТАРИСТИКА НА ИМЕТО НА АКАДЕМИК ЮРДАН ТРИФОНОВ

Съюз на учените в България – клон Плевен

Председател – проф. Атанас Кирилов 0889 400980

kirilovatanas@hotmail.com

 

ЛИТЕРАТУРНИ НАГРАДИ „РЕНА ПОПОВА”

e-mail: l.pavlova49@gmail.com

Председател – Лалка Павлова – 0878 853 599

 

НАГРАДА „СЕВЕРНО ЕХО”

Председател на СБЖ – Плевен - Иван Илиев

jurnalisti@abv.bg ; 0887 60 97 09; 0885 21 45 33