ЕЛИНА ДИМИТРОВА

ЕЛИНА ДИМИТРОВА

  

ЕЛИНА ДИМИТРОВА

Заместник-кмет „Проекти и хуманитарни дейности“

 

Образование:

Елина Димитрова е възпитаник на Математическа гимназия „Гео Милев“, гр. Плевен. Магистър е от Техническия университет в гр. Русе, „Инженер компютърна техника“ и магистър по математика от Шуменския университет. Има специализации по „Управление и организация на административните дейности“ и „Европейска административна практика и управление на проекти“.

 

Професионална реализация: 

Професионалният й опит включва работа като главен експерт в Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Плевен, сектор „Мониторинг на европейски програми и проекти”, експерт комуникация и мониторинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Периодът септември 2014 г. - януари 2017 г. е помощник - директор в ПГ по механоелектротехника, гр. Плевен;

Септември 2015 г. до декември 2023 г. заема длъжността заместник - директор на Център за подкрепа и личностно развитие - Ученическо общежитие, гр. Ловеч;

Септември 2020 г. до декември 2023 г. е преподавател по математика в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов”, гр. Плевен;

От ноември 2020 г. до момента е ръководител на инспектират екип към Националния инспекторат по образованието на МОН.

Г-жа Димитрова има дългогодишен опит в разработването на проекти.