ЕКОЛОГИЯ

2004 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ВОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЯЗОВИРИ И МИКРОЯЗОВИРИ И МИНЕРАЛНИ ВОДИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ОТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА

1891    Е-услуга