E-услуги с електронен подпис

Вие можете да получите електронни услуги, като подадете искане и приложите необходимите документи, използвайки Универсален електронен подпис (УЕП).

Какво Ви е необходимо?

Валиден сертификат за Универсален електронен подпис.

Използването на сертификат за Универсален електронен подпис е възможно само с браузър Internet Explorer версия 5.0 или по висока.

 

Какво трябва да направите?

Да се регистрирате за използване на услугите.

Да попълните електронния формуляр за избраната онлайн услуга. 

Да изпратите електронния формуляр.

Да заплатите таксата за исканата услуга по един от посочените начини.

 

Какво получавате?

Входящия номер и дата на регистрация на Вашата преписка.

Достъп до всички подадени документи с Вашия сертификат за УЕП.

Възможност да се информирате за движението на Вашата преписка, включително срокове за приключване, отговорни служители и др.

 

За да приемем за обработка Вашите документи, те трябва да отговарят на следните условия:

Документите да са във формат за Microsoft Office или PDF, а изображенията - във формат JPEG;

В документите да е посочен валиден електронен адрес за кореспонденция;

Документите да са подписани с валиден универсален електронен подпис;

Документите да не съдържат криптиран текст;

Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси.

 

За контакти при технически проблеми:

e-mail:  info@pleven.bg

Доброволно предоставените от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се използват само за целите, за които са предоставени. 

Ползването на сайта и регистрацията в него са доброволни.

 

Посетете: "Единен портал за електронни административни услуги"