Статистика на постъпилите заявления за 2012г

1782


ОБЩИНА ПЛЕВЕН 

2012 година

                                             

Брой на постъпилите в Община Плевен заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.
 

        Съгласно писмения регистър на Община Плевен, постъпилите през 2012г. заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на  Закона за достъп до обществена информация са общо 35 / тридесет и пет/ броя, от които 18 броя - от граждани, 10 броя - от юридически лица и 7 броя – от медии.

         Всички заявления са разгледани по реда на Закона за достъп до обществена информация, в законоустановения срок.

    ◊   Броят на решенията за предоставяне на достъп до обществена информация е 31/тридесет и един/ бр.

    ◊  Броят на решенията за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е 4/четири/ бр.    

    ◊  Няма препратени заявления по реда на чл. 32 от Закона за достъп до обществена информация.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free