Детска кухня

Детска кухня е организационно обособена структура, в която медицински и други специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца от 6 месеца до тригодишна възраст.

Дейността и е регламентирана с Наредба № 26 от 18.11.2008г.на МЗ (изм. ДВ. бр. 24 от 31 март 2009г. ,изм. бр.36 от 10 май 2011г.)за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Към Детската кухня функционират и пунктове за раздаване на храна за домашно отглеждани деца.

 

Детска кухня

Ул. „Тодор Каблешков” №1
Директор - Снежaна Русинова
Тел. 064/810 722
e-mail: snejana_rusinova@abv.bg

 

Пунктове за раздаване на храна:

 1. СДГ 11 „Теменуга”

          ул. „Ангел Войвода” №2

 

 1. ОДЗ №9 „Трети март”

          ул. „Сергей Румянцев” №69

 

 1. ОДЗ 18 „Дружба”

          ж.к „Сторгозия”

 

 1. ОДЗ 1 „Славейче”

          ж.к.  „Сторгозия”

 

 1. ОДЗ 6 „Незабравка”

          ул.  „Оряхово” №6

 

 1. Детска ясла „Чайка”

          ул. „10-ти декември” №40

 

 1. Детска ясла „Латинка”

          ул. „Бузлуджа” №26

 

 1. Детска ясла „Дружба”

          ул.  „Борис Шивачев” №36

 

 1. Детска ясла „Мир”

          жк. „Сторгозия”

 

 1. ОС „Детски ясли”

          ул. Гурко” №10

 

 1. Детска кухня

          ул. „Тодор Каблешков” №1