Решение № 1513 от 12.09.2023 г. относно приемане на сборния бюджет на Община Плевен за 2023 г.

317

Файлове:

Бюджет 2023.pdf Бюджет 2023.pdf