Решение №461 - 25.02.2021г. относно приемане на сборния бюджет на Община Плевен за 2021г.

2096

Файлове:

Бюджет 2021 г._.pdf Бюджет 2021 г._.pdf