Разпределение на средства по единни разходни стандарти за детските и учебни заведения на територията на Община Плевен за 2015 г.

2815