СПРАВКА за разпределението на средства за детски градини, училища и общежития при Община Плевен за 2013 година

2995

Д-ст
 
Заведение
 
Стипен-
дии /в лв./ 
 
Сума -осн.
компоненти
 /в лв./
 
Сума по доп.
комп.
/в лв./
 
Добавка -МТБ,
рес.
подпом.;храна ПГ и І-ІV кл.;целодн.
обуч.І,ІІ и ІІІ  кл.
 
Общо
/в лв./
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
311
 
ЦДГ 1 "Щастливо детство"
 
 
 
241 013
 
 
 
5 832
 
246 845
 
 
 
ЦДГ 2 "Юнско въстание"
 
 
 
336 118
 
 
 
8 208
 
344 326
 
 
 
ЦДГ 3 "Кокиче"
 
 
 
190 512
 
 
 
4 392
 
194 904
 
 
 
ЦДГ 4 "Пролет"
 
 
 
215 838
 
 
 
4 988
 
220 826
 
 
 
ЦДГ 5 "Слънце"
 
 
 
322 434
 
 
 
8 732
 
331 166
 
 
 
ЦДГ 6 "Чучулига"
 
 
 
238 669
 
 
 
6 160
 
244 829
 
 
 
ЦДГ 7 "Синчец"
 
 
 
179 550
 
 
 
4 104
 
183 654
 
 
 
ЦДГ 8 "Щурче"
 
 
 
250 009
 
 
 
5 040
 
255 049
 
 
 
ЦДГ 10 "Надежда"
 
 
 
223 398
 
 
 
5 256
 
228 654
 
 
 
ЦДГ 11 "Теменуга"
 
 
 
268 758
 
 
 
8 132
 
276 890
 
 
 
ЦДГ 12 "Ралица"
 
 
 
186 354
 
 
 
3 528
 
189 882
 
 
 
ЦДГ 13 "Иглика"
 
 
 
253 336
 
 
 
6 552
 
259 888
 
 
 
ОДЗ 15 "Звънче"
 
 
 
239 005
 
 
 
4 032
 
243 037
 
 
 
ОДЗ 18 "Дружба"
 
 
 
234 543
 
 
 
5 708
 
240 251
 
 
 
ОДЗ 19 "Яница"
 
 
 
250 975
 
 
 
7 228
 
258 203
 
 
 
ЦДГ 20 "Калина"
 
 
 
254 621
 
 
 
6 048
 
260 669
 
 
 
ОДЗ 1 "Славейче"
 
 
 
234 115
 
 
 
5 400
 
239 515
 
 
 
ОДЗ 2 "Зорница"
 
 
 
223 890
 
 
 
3 960
 
227 850
 
 
 
ОДЗ 3 "Еделвайс"
 
 
 
242 785
 
 
 
4 628
 
247 413
 
 
 
ОДЗ 4 "Първи юни"
 
 
 
232 980
 
 
 
6 468
 
239 448
 
 
 
ОДЗ 5 "Гергана"
 
 
 
227 238
 
 
 
4 956
 
232 194
 
 
 
ОДЗ 6 "Незабравка"
 
 
 
249 639
 
 
 
5 152
 
254 791
 
 
 
ОДЗ 7 "Снежанка"
 
 
 
264 786
 
 
 
7 904
 
272 690
 
 
 
ОДЗ 9 "Трети март"
 
 
 
180 905
 
 
 
2 324
 
183 229
 
 
 
ЦДГ "Иглика" - Беглеж
 
 
 
18 972
 
4 503
 
216
 
23 691
 
 
 
ЦДГ "Лилия" - Брестовец
 
 
 
38 492
 
9 007
 
792
 
48 291
 
 
 
ОДЗ "Мир" - Коиловци
 
 
 
20 964
 
4 879
 
504
 
26 347
 
 
 
ОДЗ "Девети май" - Славяново
 
 
 
135 656
 
35 276
 
2 880
 
173 812
 
 
 
ЦДГ "Щастливо детство" - Мечка
 
 
 
35 275
 
4 879
 
720
 
40 874
 
 
 
ЦДГ "Незабравка" - Бръшляница
 
 
 
33 721
 
7 505
 
720
 
41 946
 
 
 
ЦДГ "Пчелица" - Върбица
 
 
 
25 625
 
6 004
 
504
 
32 133
 
 
 
ОДЗ "Биляна" - Буковлък
 
 
 
131 322
 
37 527
 
2 232
 
171 081
 
 
 
ЦДГ "Здравец" - Опанец
 
 
 
73 839
 
21 390
 
1 224
 
96 453
 
 
 
ЦДГ "Малина" - Ясен
 
 
 
74 844
 
19 890
 
1 872
 
96 606
 
 
 
ЦДГ "Вит" - Дисевица
 
 
 
24 856
 
17 263
 
0
 
42 119
 
 
 
Общо
 
 
 
6 355 037
 
168 123
 
146 396
 
6 669 556
 
 
 
Резерв за непредвидени р-ди
 
 
 
 
 
201 747
 
 
 
201 747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
318
 
ЦДГ "Вит" - Дисевица
 
 
 
7 934
 
0
 
648
 
8 582
 
 
 
НУ "Хр.Ботев"
 
 
 
19 395
 
0
 
 
 
19 395
 
 
 
НУ Славяново
 
 
 
20 277
 
0
 
 
 
20 277
 
 
 
ОУ "Н.Вапцаров"
 
 
 
14 106
 
0
 
 
 
14 106
 
 
 
ОУ "Д-р П.Берон"
 
 
 
12 342
 
0
 
 
 
12 342
 
 
 
ОУ "Л.Станев"
 
 
 
13 224
 
0
 
 
 
13 224
 
 
 
ОУ "Й.Йовков"
 
 
 
19 395
 
0
 
 
 
19 395
 
 
 
СОУ "П.К.Яворов"
 
 
 
10 579
 
0
 
 
 
10 579
 
 
 
СОУ "Ив.Вазов"
 
 
 
18 514
 
0
 
 
 
18 514
 
 
 
СОУ "Хр.Смирненски
 
 
 
5 290
 
0
 
 
 
5 290
 
 
 
ОУ Бохот
 
 
 
10 579
 
 
 
 
 
10 579
 
 
 
ОУ Буковлък
 
 
 
34 382
 
0
 
 
 
34 382
 
 
 
ОУ Мечка
 
 
 
17 632
 
0
 
 
 
17 632
 
 
 
ОУ Николаево
 
 
 
14 106
 
 
 
 
 
14 106
 
 
 
ОУ Търнене
 
 
 
19 395
 
0
 
 
 
19 395
 
 
 
ОУ Пелишат
 
 
 
14 106
 
0
 
 
 
14 106
 
 
 
Общо
 
 
 
251 256
 
0
 
648
 
251 904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
322
 
НУ "Единство"
 
 
 
108 513
 
4 406
 
43 452
 
156 371
 
 
 
НУ "П.Евтимий""
 
 
 
262 650
 
13 652
 
93 017
 
369 319
 
 
 
НУ "Хр.Ботев"
 
 
 
525 301
 
8 005
 
130 882
 
664 188
 
 
 
НУ "Отец Паисий"
 
 
 
388 427
 
5 586
 
105 203
 
499 216
 
 
 
НУ Славяново
 
 
 
102 347
 
16 697
 
37 363
 
156 407
 
 
 
НУ Върбица
 
 
 
83 851
 
10 217
 
32 076
 
126 144
 
 
 
НУ Дисевица
 
 
 
86 317
 
10 128
 
25 510
 
121 955
 
 
 
ОУ "Н.Вапцаров"
 
 
 
129 475
 
0
 
30 913
 
160 388
 
 
 
ОУ "Д-р П.Берон"
 
 
 
393 396
 
19 401
 
75 913
 
488 710
 
 
 
ОУ "Л.Станев"
 
 
 
267 583
 
10 492
 
55 313
 
333 388
 
 
 
ОУ "Й.Йовков"
 
 
 
566 297
 
8 450
 
100 619
 
675 366
 
 
 
ОУ "В.Левски"
 
 
 
154 138
 
0
 
36 773
 
190 911
 
 
 
ОУ "Кл.Охридски"
 
 
 
715 198
 
0
 
173 828
 
889 026
 
 
 
Прог. "Цв.Спасов"
 
 
 
543 797
 
7 809
 
11 641
 
563 247
 
 
 
ОУ Мечка
 
 
 
149 492
 
32 074
 
39 100
 
220 666
 
 
 
ОУ Буковлък
 
 
 
566 246
 
66 892
 
73 836
 
706 974
 
 
 
ОУ Опанец
 
 
 
127 870
 
13 467
 
15 924
 
157 261
 
 
 
ОУ Търнене
 
 
 
184 948
 
24 041
 
30 789
 
239 778
 
 
 
ОУ Николаево
 
 
 
123 310
 
12 912
 
2 500
 
138 722
 
 
 
ОУ Пелишат
 
 
 
64 121
 
7 458
 
4 324
 
75 903
 
 
 
ОУ Ясен
 
 
 
119 915
 
12 244
 
18 921
 
151 080
 
 
 
ОУ Бохот
 
 
 
124 475
 
11 353
 
16 513
 
152 341
 
 
 
ОУ Бръшляница
 
 
 
104 814
 
8 905
 
5 077
 
118 796
 
 
 
ОУ Беглеж
 
 
 
72 753
 
6 344
 
10 251
 
89 348
 
 
 
СОУ "Ст.Заимов"
 
10 142
 
1 152 931
 
45 133
 
190 446
 
1 398 652
 
 
 
СОУ "П.Яворов"
 
7 158
 
537 632
 
37 959
 
79 984
 
662 733
 
 
 
СОУ "Хр.Смирненски"
 
9 942
 
287 312
 
11 580
 
45 109
 
353 943
 
 
 
СОУ "Ив.Вазов"
 
17 299
 
1 899 276
 
40 043
 
149 140
 
2 105 758
 
 
 
СОУ "Ан.Димитрова"
 
4 374
 
401 591
 
6 537
 
11 144
 
423 646
 
 
 
ГПЧЕ
 
44 341
 
1 664 060
 
46 375
 
166 677
 
1 921 453
 
 
 
МГ "Гео Милев"
 
64 424
 
1 051 550
 
35 689
 
21 250
 
1 172 913
 
 
 
СОУ Славяново
 
1 194
 
324 134
 
36 045
 
53 133
 
414 506
 
 
 
Собствен б-т
 
 
 
0
 
0
 
23 400
 
23 400
 
 
 
Общо
 
158 874
 
13 283 720
 
569 894
 
1 910 021
 
15 922 509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резерв за непредвидени р-ди
 
 
 
 
 
142 473
 
 
 
142 473
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
332
 
Общежитие ОУ с.Мечка
 
 
 
38 483
 
0
 
 
 
38 483
 
 
 
Общежитие НУ с.Върбица
 
 
 
63 696
 
0
 
 
 
63 696
 
 
 
Общинско средношколско обеж.
 
 
 
278 670
 
0
 
 
 
278 670
 
 
 
Собствен б-т
 
 
 
2 654
 
 
 
 
 
2 654
 
 
 
Общо
 
 
 
383 503
 
0
 
 
 
383 503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
326
 
ДФСГ "Интелект" Плевен
 
39 768
 
824 097
 
 
 
 
 
863 865
 
 
 
Добавка МТБ
 
 
 
 
 
 
 
14 575
 
14 575
 
 
 
 
 
 
 
824 097
 
 
 
 
 
878 440
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
321
 
Начално болнично у-ще
 
 
 
33 946
 
 
 
 
 
33 946
 
 
 
Добавка МТБ
 
 
 
 
 
 
 
550
 
550
 
 
 
 
 
 
 
33 946
 
 
 
 
 
34 496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
312
 
Специална детска градина
 
 
 
45 100
 
 
 
 
 
45 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
337
 
Център за работа с деца
 
 
 
33 738
 
 
 
 
 
33 738
 
 
 
ЦУНТ
 
 
 
26 710
 
 
 
 
 
26 710
 
 
 
МУЦТПО
 
 
 
56 230
 
 
 
 
 
56 230
 
 
 
УСШ
 
 
 
40 766
 
 
 
 
 
40 766
 
 
 
Общо
 
 
 
157 444
 
 
 
 
 
157 444
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разпределени ср-ва
по стандарт
 
198 642
 
21 334 103
 
1 082 237
 
2 072 190
 
24 687 172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проф. д-р Димитър Стойков, дмн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кмет на Община Плевен