ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2013 В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

2810

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2013 В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
       
Населено място Дата Час
       
       
1. Буковлък 07.1.2013 17.00
       
2. Върбица 07.1.2013 16.00
       
3. Опанец 08.1.2013 16.00
       
4. Ясен 08.1.2013 17.00
       
5. Къртожабене 09.1.2013 18.00
       
6. Търнене 09.1.2013 16.00
       
7.  Дисевица 09.1.2013 17.00
       
8. Бохот 10.1.2013 16.00
       
9. Тученица 10.1.2013 17.00
       
10. Радишево 10.1.2013 18.00
       
11. Гривица 11.1.2013 16.00
       
12. Пелишат 11.1.2013 17.00
       
13. Брестовец 14.1.2013 17.00
       
14. Къшин 14.1.2013 16.00
       
15. Бръшляница 15.1.2013 16.00
       
16. Мечка 15.1.2013 17.00
       
17. Ралево 16.1.2013 16.00
       
18. Ласкар 16.1.2013 17.00
       
19. Николаево 16.1.2013 18.00
       
20. Тодорово 17.1.2013 16.00
       
21. Горталово 17.1.2013 17.00
       
22. Беглеж 17.1.2013 18.00
       
23. Коиловци 18.1.2013 16.00
       
24. Славяново 18.1.2013 17.30