Бюджет 2012

Справка за разпределението на средства по дейности и компоненти на формулите за детски градини, училища и общежития при Община Плевен за 2012 година и самостоятелните заведени

2873

Справка за разпределението на средства по дейности и компоненти на формулите за детски градини, училища и общежития при Община Плевен за 2012 година и самостоятелните заведени

Проектобюджет на Община Плевен 2012

3029

В  предложението са представени бюджетните параметри, които са залегнали в проект за бюджет на Община Плевен за 2012 год. при спазване на основаните принципи за съставяне на бюджета.