Актуално

Обявление №ТСУ и С 92-9472-1/06.12.2017 Г.

2840

  О Б Я В Л Е Н И Е   №ТСУ и С – 92 –  9472-1 гр. Плевен    06.12.2017год.     Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12- 509 от 05.12.2017год. на Зам.…

Обявление №ТСУ и С 92-9473-1/06.12.2017 Г.

2877

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92-9473-1 гр. Плевен  06.12.2017год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 507 от 05.12.2017год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…