Актуална информация

Образци на заявления

35

Образци на електронни заявления: Приложение N 8-НС-Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък Приложение N 9-НС-Заявление за вписване в избирателния списък Приложение N 10-НС-Заявление за изключване…