Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

1009