СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

2270

Файлове:

КМЕТСТВА.pdf КМЕТСТВА.pdf