Покана за провеждане на консултации за определяне състав на СИК на територията на Община Плевен, за избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

1397