покана за провеждане на консултации с политическите сили при Кмета на Община Плевен

977