Покана за провеждане на консултации с политическите сили при Кмета на Община Плевен за определяне състав на подвижните секционни комисии

602