Покана за консултации за определяне състав на ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

1186