Покана за консултации с пп/коалиции за определяне състав на СИК за избор за кмет на кметство Ясен, Община Плевен

1012