ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ПСИК) В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

2798

На основание чл.90, ал.1 и ал.2 и чл.91 от Изборния кодекс , решение на ЦИК №3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г., подадени до този момент над 30 заявления от граждани на Община Плевен с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижва избирателна кутия , съгласно чл.37, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с организационно - техническа подготовка на произвеждането на изборите за  президент и вицепрезидент на РБългария  на 06 ноември 2016 г. (Обн.ДВ, бр.60/02.08.2016 г.)  и за произвеждане на национален референдум с въпроси: “Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?”; “Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори? ” , (Обн. ДВ бр.65 от 19 август 2016 г.) отправям настоящата покана за провеждане на консултации за определяне съставите на подвижна секционна избирателни комисия (ПСИК) на територията на Община Плевен.

Консултациите ще започнат в 10:00 часа на 21.10.2016 г. в заседателната зала на Община Плевен, находяща се на трети етаж на административната сграда на пл. „Възраждане” № 2.

При консултациите партиите и коалициите представят документите съгласно чл.91, ал.4 от Изборния кодекс. Същите остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат  с предложението на Кмета  на Общината до Районната избирателна комисия- Плевен.

Файлове:

Покана.docx Покана.docx