Образци на заявления

2148

Образци на електронни заявления:

Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г.- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Приложение N 8-НС-Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Приложение N 9-НС-Заявление за вписване в избирателния списък

Приложение N 10-НС-Заявление за изключване от списъка на заличените лица

Приложение N 12-НС-Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение N 14-НС-Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение N 18-НС-Заявление-декларация за издаване на УГДМ