ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННО/ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

810