ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК ЗА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

3119

 

 

ОТ 8,30 ЧАСА НА 12.11.2016 Г.

152400200

с.Беглеж,  ул. „Христо Ботев” № 6, ОУ „В.Левски”

152400201

с. Бохот, ул. „Александър Стамболийски”№31

Клуб на пенсионера и хората с увреждания

152400202

с. Брестовец, ул. „Георги Кочев” № 30, НЧ „Наука 1927”,

152400203

с. Бръшляница, пл. „Свобода”№1, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”

152400204

с.Буковлък, пл. „Център” № 7, ОУ „Св.Климент Охридски”

152400205

с.Буковлък, пл. „Център” № 7, ОУ „Св.Климент Охридски”

152400206

с.Буковлък, пл. „Център” № 7, ОУ „Св.Климент Охридски”

152400207

с.Върбица, ул. „Георги Димитров”№ 4, Клуб в кметството

152400208

с. Горталово, ул. „Б.Парашкевова” №2

Клуб на читалището в сградата на кметството

152400209

с.Гривица, ул. „Букурещ” №2, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

152400210

с.Гривица, ул. „Букурещ”№2, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

152400211

с.Коиловци, пл. „Девети септември” № 3, (сграда на ДОСО, салон на ДОСО)

152400212

с.Коиловци, пл. „Девети септември” № 3, (сграда ДОСО)

Клуб на хората с увреждания и пенсионерите)

152400213

с.Къртожабене, ул. „Георги Димитров”№29, Кметство

152400214

с.Къшин, ул. „Аврора”№7, Кметство

152400215

с. Ласкар, ул. „Хр.Ботев”№18б, Клуб на пенсионера в сградата на Кметството

152400216

с. Мечка, ул. „Васил Левски”№56, НЧ „Пробуда-1927”

152400217

с. Николаево, ул. „Васил Левски” № 11, Клуб на пенсионера и хора с увреждания

152400218

с. Опанец, ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№25, ОУ”Отец Паисий”

152400219

с. Опанец, ул. „Св.Св.Кирил и Методий”№25, ОУ”Отец Паисий”

152400220

с. Пелишат, ул. „Любен Вешков” № 3, Клуб на читалището

152400221

с. Радишево,  ул. „Родопи”№ 4, НЧ”Просвета-97”,

152400222

с. Ралево, ул. „Хр.Ботев”№ 4, Клуб на хора с увреждания и пенсионера в сградата на кметството

152400223

гр. Славяново, ул. „Д.Благоев”№ 22, НУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

152400224

гр. Славяново, ул. „Д.Благоев”№22, НУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

152400225

гр. Славяново, ул. „Маршал Толбухин”№ 8, СУ”Христо Ботев”

152400226

гр. Славяново, ул. „Маршал Толбухин”№8, СУ”Христо Ботев”

152400227

гр. Славяново, ул. „Маршал Толбухин”№8, СУ”Христо Ботев”

152400228

с.Тодорово,  ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №1, сграда на бившето училище

152400229

с.Тученица, ул. „Г.Бенковски” №14, салон на кметството

152400230

с.Търнене, ул. „Ив.Митов” № 1, клуб на инвалида и пенсионера

152400231

с. Ясен, ул. „Г.Димитров”№37, Ритуална зала, сграда на Културния дом

152400232

с. Ясен, ул. „Г.Димитров”, №37, киносалон в сградата на Културния дом

152400233

с. Ясен, ул. „Г.Димитров”№37, малък салон в сградата на Културния дом

152400234

с. Дисевица, ул. „Георги Томов” №10, ДГ”Вит”

152400235

с. Бохот, ул. „Пирогов” № 6, дом за стари хора

 

 

 

 

ОТ 12,00 ЧАСА НА 12.11.2016 Г.

 

152400130

гр. Плевен, ул. „Георги Кочев” № 8А, ет.3 МБАЛ – Терапевтичен корпус

152400131

гр. Плевен, ул. „Георги Кочев” № 8А, ет.3 МБАЛ – Неврологичен корпус

152400132

гр. Плевен, бул. „Русе” № 89 , Клиника по ортопедия и травматология

152400133

гр. Плевен, Затвор

 

 

ОТ 13,00 ЧАСА НА 12.11.2016 Г.

 

РАЙОН „ДРУЖБА”

152400012

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, ОУ„Климент Охридски”

152400013

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, ОУ„Климент Охридски”

152400014

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, ОУ„Климент Охридски”

152400015

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, ОУ„Климент Охридски”

152400016

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, ОУ„Климент Охридски”

152400017

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, ОУ„Климент Охридски”

152400018

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, ОУ„Климент Охридски”

152400019

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, ОУ„Климент Охридски”

152400020

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, ОУ„Климент Охридски”

152400021

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, ОУ„Климент Охридски”

152400022

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310, ФСГ”Интелект”

152400023

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310, ФСГ”Интелект”

152400024

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310, ФСГ”Интелект”

152400025

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310, ФСГ”Интелект”

152400026

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310, ФСГ”Интелект”

152400027

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310, ФСГ”Интелект”

152400028

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310, ФСГ”Интелект”

152400029

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310, ФСГ”Интелект”

152400030

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310, ФСГ”Интелект”

152400031

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310, ФСГ”Интелект”

152400032

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310, ФСГ”Интелект”

152400033

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310, ФСГ”Интелект”

 

РАЙОН „СТОРГОЗИЯ”

152400034

гр. Плевен, ул.„Д-р П.Берон”№2, ОУ „Петър Берон”

152400035

гр. Плевен, ул.„Д-р П.Берон”№2, ОУ „Петър Берон”

152400036

гр. Плевен, ул.„Д-р П.Берон”№2, ОУ „Петър Берон”

152400037

гр. Плевен, ул.„Д-р П.Берон”№2, ОУ „Петър Берон”

152400038

гр. Плевен, ул.„Д-р П.Берон”№2, ОУ „Петър Берон”

152400049

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121, СУ„Пейо Яворов”

152400050

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 12, СУ„Пейо Яворов”

152400051

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121, СУ „Пейо Яворов”

152400052

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, № 121, СУ „Пейо Яворов”

152400053

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, № 121, СУ „Пейо Яворов”

152400054

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, № 121, СУ „Пейо Яворов”

152400055

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” , № 121, СУ„Пейо Яворов”

152400056

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121, СУ „Пейо Яворов”

 

РАЙОН „ЮНСКО ВЪСТАНИЕ”

152400065

гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

152400066

гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

152400067

гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

152400068

гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

152400069

гр. Плевен,ул. „Александър Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

152400070

гр. Плевен, ул. „Стефан Караджа” № 20, НЧ „Извор”

152400071

гр. Плевен, ул. „Дойран” № 79, Център за работа с деца(бивш пионерски дом)

152400072

гр. Плевен, ул.„Дойран” № 79, Център за работа с деца, (бивш пионерски дом)

 

РАЙОН „МИЗИЯ”

152400090

гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков” № 12, (бивш МУЦТПО)

152400091

гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков” № 12 (бивш МУЦТПО)

152400092

гр. Плевен, ул. „Петко Р.Славейков" № 50, клуб

152400093

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46, СУ  „Иван Вазов”

152400094

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”

152400095

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”

152400096

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46, СУ ”Иван Вазов”

152400097

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”

152400098

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”

152400099

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”

152400100

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”

152400101

гр. Плевен, пл.„Македония” № 1, клуб

152400102

гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 15, ОУ „Цветан Спасов”

152400103

гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 15, ОУ „Цветан Спасов”

152400104

гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 13, ОУ „Цветан Спасов”

152400105

гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 155, ДКТ „Иван Радоев”

152400106

гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 155, ДКТ „Иван Радоев”

152400107

гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков”№23, НЧ „ЛИК”

152400108

гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков”№ 23, НЧ „ЛИК”

152400109

гр. Плевен, бул. „Русе" № 6, НЧ „Христо Ботев”

 

 

ОТ 15,30 ЧАСА НА 12.11.2016 Г.

 

РАЙОН „ДРУЖБА”

152400001

гр. Плевен, ул. „Георги Кочев” № 39, клуб „Освобождение”

152400002

гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 1, Медицински университет

152400003

гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 1, Медицински университет

152400004

гр. Плевен, ул. „Климент  Охридски” № 1, Медицински университет

152400005

гр. Плевен, бул. „Русе” № 64, ДЯ „Асен Халачев”

152400006

гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 22, СУ”Хр.Смирненски”

152400007

гр. Плевен, ул. „Климент  Охридски” № 22, СУ”Хр.Смирненски”

152400008

гр. Плевен, ул. „Климент  Охридски” № 22, СУ”Хр.Смирненски”

152400009

гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 22, СУ”Хр.Смирненски”

152400010

гр. Плевен, ул. „Сергей  Румянцев” № 41, ДГ„Юнско въстание”

152400011

гр. Плевен, ул. „Сергей  Румянцев” № 41, ДГ„Юнско въстание”

 

РАЙОН „СТОРГОЗИЯ”

152400039

гр. Плевен, ж.к.„Сторгозия”№85, СУ „Стоян Заимов”

152400040

гр. Плевен, ж.к.„Сторгозия”№85, СУ„Стоян Заимов”

152400041

гр. Плевен, ж.к.„Сторгозия”№85, СУ„Стоян Заимов”

152400042

гр. Плевен, ж.к.„Сторгозия”№85, СУ„Стоян Заимов”

152400043

гр. Плевен, ж.к.„Сторгозия”№85, СУ„Стоян Заимов”

152400044

гр. Плевен, ж.к.„Сторгозия”№85, СУ„Стоян Заимов”

152400045

гр. Плевен, ж.к.„Сторгозия”№85, СУ„Стоян Заимов”

152400046

гр. Плевен, ж.к.„Сторгозия”№85, СУ„Стоян Заимов”

152400047

гр. Плевен, ж.к.„Сторгозия”№85, СУ„Стоян Заимов”

152400048

гр. Плевен, ж.к.„Сторгозия”№85, СУ„Стоян Заимов”

152400057

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, № 97, ПГ по „Лозарство и винарство”

152400058

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 97,  ПГ по „Лозарство и винарство”

152400059

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 97, ПГ по „Лозарство и винарство”

152400060

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 97, ПГ по „Лозарство и винарство”

152400061

гр. Плевен, ул. „Мир” № 12, ОУ „Н.Й.Вапцаров”

152400062

гр. Плевен, ул. „Мир” № 12, ОУ „Н.Й.Вапцаров”

152400063

гр. Плевен, ул. „Мир” № 12, ОУ „Н.Й.Вапцаров”

152400064

гр. Плевен, ул. „Мир” № 12, ОУ „Н.Й.Вапцаров”

 

РАЙОН „ЮНСКО ВЪСТАНИЕ”

152400073

гр. Плевен, ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов” № 4, клуб

152400074

гр. Плевен, ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов” № 24, Областно пътно управление

152400075

гр. Плевен, ул. ,,Лозенград” № 1, ДГ ,,Пролет”

152400076

гр. Плевен, ул. „Гюмюрджина” № 2, клуб на пенсионера

152400077

гр. Плевен, ул.”Дойран” № 6а, клуб

152400078

гр. Плевен, ул. „Цар Самуил” № 55, ДГ “Снежанка”

152400079

гр. Плевен, ул. „Цар Самуил” № 55, ДГ “Снежанка”

152400080

гр. Плевен, ул. „Бяло море” № 2, НУ “Единство”

152400081

гр. Плевен, ул. „Бяло море” № 2, НУ “Единство”

152400082

гр. Плевен, ул. „Бяло море” № 2, НУ “Единство”

 

РАЙОН „МИЗИЯ”

152400083

гр. Плевен, ул. „Отец Паисий” № 10, СУ „Ан.Димитрова”

152400084

гр. Плевен, ул. „Отец Паисий” № 10, СУ „Ан.Димитрова”

152400085

гр. Плевен, ул. „Отец Паисий” № 10, СУ „Ан.Димитрова”

152400086

гр. Плевен, ул. „Отец Паисий” № 10, СУ „Ан.Димитрова”

152400087

гр. Плевен, бул. „Д. Попов” №2, клуб на пенсионера и хора с увреждания

152400088

гр. Плевен, ул. „В.Левски” № 1, (ОАПС)

152400089

гр. Плевен, ул. „В.Левски” № 1, (ОАПС)

152400110

гр. Плевен, ул. „Стара планина” № 6, ОУ „Васил Левски”

152400111

гр. Плевен, ул. „Стара планина” № 6, ОУ „Васил Левски”

152400112

гр. Плевен, ул. „Стара планина” № 6, ОУ „Васил Левски”

152400113

гр. Плевен, ул. „Стара планина” № 6, ОУ „Васил Левски”

152400114

гр. Плевен, ул. „Стара планина” № 6, ОУ „Васил Левски”

152400115

гр. Плевен, ул. „Стара планина” № 6, ОУ „Васил Левски”

152400116

гр. Плевен, ул. „Патриарх Евтимий” № 3, НУ ”П. Евтимий”

152400117

гр. Плевен, ул. „Патриарх Евтимий” № 3, НУ ”П. Евтимий”

152400118

гр. Плевен, ул. „Патриарх Евтимий” № 3, НУ ”П. Евтимий”

152400119

гр. Плевен, ул. „Патриарх Евтимий” № 3, НУ ”П. Евтимий”

152400120

гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 3, ОУ „Йордан Йовков”

152400121

гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 3, ОУ „Йордан Йовков”

152400122

гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 3, ОУ „Йордан Йовков”

152400123

гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 3, ОУ „Йордан Йовков”

152400124

гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 3, ОУ „Йордан Йовков”

152400125

гр. Плевен, ул. „Генерал Столетов” № 32, ДГ „Теменуга”

152400126

гр. Плевен, ул. „Генерал Столетов” № 32, ДГ „Теменуга”

152400127

гр. Плевен, ул. „Генерал  Столетов” № 32, ДГ „Теменуга”

 

ОТ 17,00 ЧАСА НА 12.11.2016 Г. В СГРАДА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН,

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” № 2

 

152400128

Подвижна избирателна секция

152400129

Подвижна избирателна секция