Обекти, включени в обхвата на проектно предложение „Осигуряване на устойчива градска среда“ 2016-2020

16813

Обекти, включени в обхвата на проектно предложение „Осигуряване на устойчива градска среда“ 2016-2020

Обекти, включени в обхвата на проектно предложение „Осигуряване на устойчива градска среда“, което предстои да бъде депозиран за оценка по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура BG16RFOP001-1.007 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Плевен до 30.07.2016 г.:

 1. Градска градина - пл. „Възраждане”;
 2. Водна каскада, пл. „Възраждане”;
 3. Нова детска площадка - ул.„Мария Кюри”, между ул.„Цар Самуил”, ул.„Кала тепе” и ул.„Мария Кюри”;
 4. Детска и многофункционална спортна площадка - между бул. „Георги Кочев”, ул. „Гренадирска” и ул.„Неофит Рилски”;
 5. Нова детска площадка в жк „Мара Денчева” между ул.„Ведрина” и ул.„Мануш войвода”;
 6. Нова детска площадка - жк „Дружба”, до бл. 119 ;
 7. Нова детска площадка - жк „Дружба”, до бл. 319б;
 8. Пешеходно мостче № 1 на р. Тученица - гр.Плевен, между двете платна на ул.„Вардар”, откъм ул.„Гургулят”;
 9. Пешеходно мостче № 2 - на р.Тученица - гр.Плевен, между двете платна на ул.„Вардар”, срещу Народно читалище „Съгласие”;
 10. Пътен мост № 3 над р.Тученица - гр.Плевен, на ул. „Стоян Заимов”;
 11. Пешеходно мостче № 4 на р.Тученица - гр.Плевен, между двете платна на ул.„Дойран”, откъм ул.„Коста Хаджипакев”;
 12. Пешеходно мостче № 5 на р.Тученица - гр. Плевен, между двете платна на ул.„Дойран”, откъм ул.„Поп Богомил”;
 13. Част от централната пешеходна зона - пл.„Стефан Стамболов”- гр.Плевен, от ОК 619 до ОК 945, пространството след кръстовището на ул.„Васил Левски” с ул. „Д-р Л. Заменхоф” до кръстовището с бул.„Данаил Попов”;
 14. Пътен надлез - бул. „Георги Кочев” над жп линия София - Варна;
 15. Улица „Люлин” от К 3 до ОК 729а, между ул. „Ангел Кънчев” и бул. „Русе”;
 16. Улица „Ангел Кънчев” от ОК 713а до ОК 1571, между ул. „Иван Вазов” и бул. „Христо Ботев”;
 17. Улица „Георги Бенковски” от ОК 2573 до ОК 729а; гр. Плевен, между ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и ул. „Люлин”;
 18. Улица „Москва” от ОК 130, отсечката от кръстовището с ул. „Св. Климент Охридски” до кръстовището с ул. „Сергей Румянцев”;
 19. Улица „Гургулят” от ул. „Вардар” до ОК 2147а, отсечката от кръстовището с ул. „Вардар” до кръстовището с ул. „Ген. л-т Атанас Стефанов”;
 20. Улица „Цар Борис III” от ОК 2276 до ОК 751, отсечката от кръстовището с бул. „Данаил Попов” и ул. „Димитър Константинов”, до пл. „Свобода”;
 21. Улица „Коста Хаджипакев” - от ОК 622 до ОК 755, отсечката от ул. „Васил Левски” до кръстовището с ул. „Цар Борис III”;
 22. Улица „Цар Симеон” между улиците „Васил Левски” и „Георги Бенковски”;
 23. Улица „Мур” от ОК 3456 до ОК 381в, отсечката от кръстовището с ул. „Емил Димитров” до кръстовището с ул. „Цар Самуил” и ул. „Цар Шишман”, вкл. кръстовището с ул. „Цар Самуил” и ул. „Цар Шишман”;
 24. Улица „Страхил войвода” в жк „Мара Денчева”, от ОК 59 до ОК 64, улица „Индже войвода” - гр. Плевен, жк „Мара Денчева”, от ОК 391 до ОК 61а, отсечката от кръстовището с бул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Страхил войвода”;
 25. Улица „Индже войвода” - жк „Мара Денчева”, от ОК 391 до ОК 61а, отсечката от кръстовището с бул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Страхил войвода”;
 26. Улица „Ангел войвода” - жк „Мара Денчева”, от ОК 64 до ОК 71, отсечката от кръстовището с ул. „Страхил войвода” до кръстовището с ул. „Генерал Столетов”;
 27. Улица № 1 - жк „Дружба”, между ул. „Александър Малинов” и бул. „България”, пред блокове 323-324-326-328, от ОК 367 до ОК 417;
 28. Улица № 2 в жк „Дружба”, между ул. „Александър Малинов” и бул. „България”, пред блокове 312-313-319-319а, от ОК 283 до ОК 430;
 29. Улица № 3 в жк „Дружба”, от ул. „Александър Малинов” пред блокове 121-122-125 до кръстовище при бл. 137, от ОК 5 ел през ОК 153 до ОК 124а;
 30. Булевард „Георги Кочев” - Индустриална зона, от ОК 151 до ОК 1657 и ОК 1658, от Надлеза до кръстовището с ул. „Гренадирска”.

 

 

Обекти, включени в обхвата на проектно предложение „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, който предстои да бъде депозиран за оценка по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура BG16RFOP001-1.007 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Плевен до 30.07.2016 г.:

 1. НУ „ХристоБотев”;
 2. ЦДГ 12 „Ралица”;
 3. ЦДГ 2 „Юнско въстание”;
 4. ЦДГ 8 „Щурче”;
 5. Детска ясла „Гергана”;
 6. ЦДГ 20 „Калина”;
 7. СДГ 11 „Теменуга”;
 8. ОДЗ 18 „Дружба”.
 9. ОУ „Св. Климент Охридски”
Свалете в PDF